Jag har bestämt för att förändra Sverige, eller åtminstone bidra starkt till det. Egentligen är målet redan uppfyllt genom att jag tog initiativet till en motkraft av sällan skådat slag när staten, denna gång i form av Skatteverket skulle flytta totalt ca 500 arbetstillfällen från mindre orter till närmaste residensstad. En av de drabbade orterna var min hemstad Lycksele och det var också från Lycksele som protesterna nådde fram till regeringen och Civilminister Ardalan Shekarabi (S)

Att vi lyckades berodde till stor del på min förmåga att samla krafter och föra folkets talan i frågan om det kluvna Sverige.  Syftet med företaget är att bidra till att utmana urbaniseringen för ökad balans mellan stad och land.

Jag brinner för att bringa hopp och mod i människor och vara inlandets röst i frågor som rör ett sammanhållet Sverige.

Låt vårt inland leva

Kampen om jobben

Vår kamp för jobben började med ett inlägg på Facebook:

"Skatteverkets nedläggning i Lycksele är ett hårt slag för de drabbade. För kommunen och inlandet är det också ett stort avbräck i framtida möjligheter att klara
kompetensförsörjningen. En förutsättning för att bibehålla och locka både kvinnor och män att bo i inlandet är en differentierad arbetsmarknad. Att höra Skatteverkets regionchef uttala sig om att de vill vara
där de har lättare för att rekrytera är som ett hån"

Bilden symboliserar hur staten visar människor vägen till storstaden
 

Det kluvna Sverige

Problemen med det kluvna Sverige blir alltmer påtaglig. Protesterna duggar tätt, människor känner vanmakt och tappar tilltron till staten. Känslan av att inte räknas omvandlas till ett minskat intresse för att bidra till sin egen livsmiljö. Att rösta känns ointressant eftersom det inte spelar någon roll vem som styr för oss som bor i glesare regioner.

Så bildar du opinion

Efter vår lyckade kamp fick jag i uppdrag att skriva krönikor för tidningen Land. Uppdraget utökades senare
med en idé att driva en opinionsskola tillsammans med Land så att fler kan göra sin röst hörd.
Dessa råd kan ni läsa om och lära av i boken

Jag föreläser gärna

Berättelsen om hur vi lyckades vinna kampen om jobben och stoppa statens centralisering är mycket inspirerande. Jag kommer gärna och sprider budskapet om hur man inger hopp och mod hos människor och samhällen. 

Denna hemsida är under uppbyggnad och gjord på egen hand....